Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Výuka angličtiny vlídným a laskavým způsobem boří obavy, odstraňuje zábrany.
Chyba je vítaným schůdkem k posunu vpřed.

Pojďte se učit anglicky!

Pojďte do toho!

Neboť angličtina otevírá cesty k novým lidem, příležitostem, informacím, ...

Angličtina, při které se budete usmívat

S úsměvem

Protože příjemné a radostné učení je zážitkem pro studenta i lektora.

Laskavá angličtina

Laskavě

Vlídnost a laskavost jsou pro smysluplné učení nezbytné.

V minulých letech jsem já i moje děti, dcera a syn absolvovali výuku anglického jazyka u paní Strakové.
Výuka probíhala vždy velice zajímavou a přijatelnou formou. Lektorka při výuce vyžadovala vždy nekompromisně plnění všech zadaných úkolů , aby se mohlo plynule navazovat a pokračovat ve výuce. Vždy se pokračovalo po vzájemném konsenzu , kdy obě strany věděly , že je vyučované téma pochopeno zvládnuto , zažito procvičeno a pak se pokračovalo v dalších navazujících tématech. Při výuce lektorka reagovala na moje případná specializovaná témata a moje děti vždy důkladně připravila na zkoušky jak na středoškolské tak vysokoškolské úrovni. Výuka pro mne byla vždy velice přínosná a příjemná v budoucnu se k ní s výše uvedenou lektorkou podle svých časových možností určitě vrátím.
Jaroslav Hajátko

Pojďte se naučit anglicky!

Vlídný a laskavý přístup oceňují nejen děti, ale i dospělí.
Hodina je uzpůsobená na míru požadavkům a potřebám každého studenta.

Jak učím Kontakt