O mé cestě k laskavé výuce angličtiny

Angličtinu jsem se začala učit v roce 1987 v kroužku v 5.třídě. Povinně pak až na střední škole. Protože jsem měla 13 hodin angličtiny týdně, měla jsem možnost seznámit se s různými přístupy učitelů k výuce jazyka. Na základě toho si pak jako vystudovaná učitelka angličtiny volím svůj styl výuky - laskavě, vlídně, postupně. Ať je hezky... 

Vlídná Markéta Straková :)

PROČ učím angličtinu

Baví mě pracovat s lidmi vlídným a laskavým přístupem. Věřím, že vlídnost a laskavost jsou důležitým klíčem pro zdravý a smysluplný růst všeho dobrého, tedy i osvojování si nového jazyka.

JAK učím angličtinu

Pomalu a postupně. Ovšem lze i zrychlit:-) Pokud se začíná od začátku, více se píše. Později je to hlavně o konverzaci a poslechu. Používám knížky a lze se učit i bez nich. Vše je na domluvě.... :-)

V minulých letech jsem já i moje děti, dcera a syn absolvovali výuku anglického jazyka u paní Strakové.
Výuka probíhala vždy velice zajímavou a přijatelnou formou. Lektorka při výuce vyžadovala vždy nekompromisně plnění všech zadaných úkolů , aby se mohlo plynule navazovat a pokračovat ve výuce. Vždy se pokračovalo po vzájemném konsenzu , kdy obě strany věděly , že je vyučované téma pochopeno zvládnuto , zažito procvičeno a pak se pokračovalo v dalších navazujících tématech. Při výuce lektorka reagovala na moje případná specializovaná témata a moje děti vždy důkladně připravila na zkoušky jak na středoškolské tak vysokoškolské úrovni. Výuka pro mne byla vždy velice přínosná a příjemná v budoucnu se k ní s výše uvedenou lektorkou podle svých časových možností určitě vrátím.
Jaroslav Hajátko

Pojďte se naučit anglicky!

Vlídný a laskavý přístup oceňují nejen děti, ale i dospělí.
Hodina je uzpůsobená na míru požadavkům a potřebám každého studenta.

Jak učím Kontakt